Klik hier voor online aanmelden!

BOEIENDE SPREKERS - INFORMATIEVE LEZINGEN - GRATIS ENTREE - INTERESSANT VOOR U EN UW RELATIES?

De Nationale Kunstlichtdag zal door Lescrauwaet BV in de Jaarbeurs worden georganiseerd als onderdeel van De Nationale Binnenmilieudagen waarover meer informatie op www.denationalebinnenmilieudagen.nl

 DE NATIONALE KUNSTLICHTDAG
Een themamiddag voor bedrijfsleven en professionals rondom het complexe thema kunstlichtkwaliteit waar boeiende sprekers hun ervaringen met u willen delen. Het voornaamste doel van de dag is het delen van ervaringen voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen.


WAAROM DE NATIONALE KUNSTLICHTDAG?

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van kunstmatige verlichting in de binnen omgeving. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat de dynamiek van de buitenruimte tevens reflecteert naar al onze activiteiten binnen. Dynamische verlichting treft men tegenwoordig aan in opleidingslokalen van scholen, in kantoren, in schakelcentra van continu werkende bedrijven, in de industrie, in de intramurale en extramurale ouderenzorg en zelf in de thuisomgeving (denk bv. aan lichtwekkers).

Verlichtingsterkte, luminantie, kleurwaardering, spectrum van het licht, adaptie, verduistering zijn begrippen waarmee we thuis en zakelijk mee worden geconfronteerd. Ook is bekend dat diverse verlichtingsbronnen uiteenlopende emissies in het binnenmilieu veroorzaken die op korte en/of lange termijn ook schadelijk kunnen zijn.

Daarnaast kunnen overgevoelige personen last hebben van specifieke verlichtingsvormen die bij de (gemiddelde) medemens geen invloed hebben. Een grote groep mensen ervaart gezondheidsklachten welke zijn ontstaan en/of versterkt door slechte verlichting en/of te weinig daglicht.

Op De Nationale Kunstlichtdag delen eindgebruikers, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen.


De Nationale Kunstlichtdag kent geen winstoogmerk en is er voor iedereen!


Group4Wellness organiseert onderstaande ervaringsdagen in een gelijke opzet;


De Nationale Binnenluchtdag

De Nationale Stralingsdag

De Nationale Akoestiekdag
 
DE ONDERWERPEN

Algemene informatie, technische informatie, internationale grenswaarden, blootstellingslimieten , bouwbiologische richtwaarden, internationaal voorzorgsprincipe, ervaringen van consumenten, ervaringen van bedrijfsleven, ervaringen van professionals, meetdemonstraties, woning metingen, kantoor metingen, school metingen, zorgcentra metingen, hotel metingen, certificering, gebruikerstips etc. (Binnenkort volgen specifieke onderwerpen van de lezingen in de middagindeling)


PROFESSIONALS

Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, therapeuten, preventie adviseurs, welzijnsconsultants , bouwbiologen, woonbiologen, werkbiologen, zorgverzekeraars, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, installateurs, meettechnici, aannemers, technische groothandelaren, verlichtingstechnische winkeliers etc.


DOELSTELLING

Bewuste keuzes maken voor gezonde woon- , werk- en leefomgevingen.

ORGANISATOR

Lescrauwaet BV

Ook organisator van o.a:

De Nationale Binnenluchtdag, De Nationale Stralingsdag en De Nationale Akoestiekdag

MEDIAPARTNERS

Aanmelding als mediapartner kan direct via de aanmeldingsmogelijkheid op de website: www.denationalebinnenmilieudagen.nl

Er is een persruimte ingericht voor interviews. Ook zal er een persbericht verspreid worden.
INFORMATIE

Via de website www.denationalekunstlichtdag.nl of www.denationalebinnenmilieudagen.nl, per email: info@denationalekunstlichtdag.nl

De Nationale Kunstlichtdag � is een beschermde naam. Alle rechten voorbehouden aan auteurs (Copyright 2009).